سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دهیاری حسین آباد رستم
مبادا که بدگمانی بر تو چیره شود که [در این صورت] میان تو و هیچ دوستی، رابطه دوستانه ای برجای نمی گذارد . [امام علی علیه السلام]

نوشته شده توسط:   آقای داریوش داوید  

یکشنبه 89 شهریور 21  6:46 عصر

سورنا یکی از سرداران بزرگ و نامدار تاریخ است که سپاه ایران را در نخستین جنگ با رومیان از سوی اشک سیزدهم پادشاه دلاور اشکانی فرماندهی کرد و رومیها را که تا آن زمان قسمتی از ارمنستان و آذربادگان را تصرف نموده بودند، را با شکستی سخت و تاریخی روبرو ساخت. «ژول سزار» Julius Caesar و «پومپه» Pompee و «کراسوس» Crassus سه تن از سرداران بزرگ روم بودند که کشورهای پهناوری را که به تصرف این دولت درآمده بود، اداره می‌کردند.

«کراسوس» فرمانروای شام (سوریه) بود و برای گسترش دولت روم در آسیا، سودای چیرگی بر ایران و سپس هند را در سر می‌پروراند و سرانجام با حمله به ایران این نقشه خویش را عملی ساخت. «کراسوس» با سپاهی مرکب از 42 هزار نفر از لژیونهای ورزیده روم که خود فرماندهی آنان را بر دوش داشت به سوی ایران روانه شد ارد پادشاه ایران که خود در شرق ایران در حال جنگ با مهاجمین بود ، یکی از فرماندهان بسیار باهوش و شجاع خود به نام سورنا را به جنگ رومیها فرستاد. نبرد میان دو کشور در سال 53 پیش از آذربادگان آغاز و تا قلب میان رودان ادامه یافت . در جنگی که در جلگه‌های میان رودان ( بین‌النهرین ) و در نزدیکی شهر کاره Carrhae «حران» روی داد. در جنگ «حران»، سورنا با یک نقشه نظامی ماهرانه و به یاری سواران پارتی که تیراندازان چیره دستی بودند، توانست یک سوم سپاه روم را نابود و دستگیر کند. «کراسوس» و پسرش «فابیوس» Fabius در این جنگ کشته شدند و تنها شمار اندکی از رومیها موفق به فرار گردیدند. جنگ حران که نخستین جنگ میان ایران و روم به شمار می‌رود، دارای اهمیت بسیار در تاریخ است زیرا رومیها پس از پیروزیهای پی‌درپی برای نخستین بار در جنگ شکست بزرگی خوردند و این شکست به قدرت آنان در دنیای آن روز سایه افکند و نام ایران و دولت پارت را بار دیگر در جهان پرآوازه کرد.،دولت روم در پیشرفت مرزهای خود در شرق، با سد نیرومند ایرانی روبرو شد و از آن زمان به بعد گسترش و توسعه آن دولت در آسیا، پایان پذیرفت. پس از پیروزی «سورنا» بر «کراسوس» و شکست روم از ایران، نزدیک به یک سده، رود فرات مرز شناخته شده میان دو کشور گردید و رومیها برای جلوگیری از شکستهای آینده و به پیروی از ایرانیان ناچار شدند به وجود سواره نظام در سپاه خود توجه بیشتری بنمایند. 


مرگ سورنا ، باعث شد اروپائیان مرگ او را برگردن اشک سیزدهم بیافکنند تا بدین گونه انتقام از پادشاه مقتدر امپراتوری ایران بگیرند .
و متاسفانه این دسیسه کارگر افتاد بگونه ای که زخم این نیرنگ سپاه ایران را ضعیف و ضعیف تر نمود .
و تا پایان دوره سلسله اشکانی دیگر سپاهی به اقتدار و بزرگی دوران اشک سیزدهم پدید نیامد .
اروپائیان هر گاه در صحنه قدرت نتوانسته اند پیش روند ، دست به حیله گری و دروغ گویی زده اند و فاحش ترین نمونه آن دسایس آنها در طی سلسله اشکانی است...دربخش سورناشهرستان رستم استان فارس در روستای کوپن تپه ای بزرگ می باشد که به اسم تپه سرناویابه زبان محلی (تل سرنا)معروف است که مخفف سورنا است اهالی این منطقه اظهار می دارند جنگ بین سورنا وکراسوس دراین منطقه به وقوع پیوسته به همین علت اسم این بخش جدیدالاتاسیس شهرستان رستم به احترام سردار بزرگ ایران زمین سرنا گذاشته اند.


 

نوشته شده توسط:   آقای داریوش داوید  

 

نوشته شده توسط:   آقای داریوش داوید  

یکشنبه 89 شهریور 21  6:30 عصر


نگارنده با بررسی همه جانبه ای که در حول و حوش دخمه داودختر شهرستان رستم به عمل آورده هیئت و وضعیت ظاهری این اثر را به شرح زیر می نگارد.

1-      از دامنه کوه عنا تا رسیدن به اثر داودختر باید فراز تندی را در حدود 300 متر پیمود.

2-      از پای محل دخمه تا سکویی که منتهی به درب دخمه می گردد حدود 11.5 متر ارتفاع دارد.

3-   از پای محل سکو که می باید از محل دخمه بالا رفت و جهت رسیدن به دخمه راهیابی کرد، سطحی به طول 6.5 و عرض 1.2 متر حجاری شده است.

4-   جلوی دخمه را به گونه ای استادانه تراشیده اند که سطحی صاف و هموار به وجود امده است. طول این صفحه 5.7 متر و عرض آن 1.5 متر است.

5-   در دو طرف درب دخمه چهار ستون عمود به ارتفاع سه متر و قطر 78 سانتی متر از سنگ تعبیه شده است، پایین این ستونها جدارهایی به طول 67 و 55 سانتی متر تراشیده شده است.

6-      این مقبره از دو طبقه بر روی هم ساخته شده است.

7-      در بالای سر طبقه دوم حفره ای به عرض 1.5 متر پیچ و تاب می خورد و به نقطه ای نامحدود منتهی می گردد.

8-   دو جوی باریک به عرض 10 سانتی متر در حاشیه اتاق تحتانی تعبیه شده تا از تجمع آب درون دخمه جلوگیری شود. بر همین اصل جهت راندن آب از درون دخمه به بیرون پلکان ورودی و خروجی درب دخمه که قبلا یکدست بوده از وسط بریده شده و به جوی باریک مبدل شده است.

9-      طول اتاق تحتانی دخمه 6 متر و عرض آن 3.42 و ارتفاع آن 3 متر می باشد.

10- طول اتاق فوقانی دخمه 7 متر و عرض آن 5 متر و ارتفاع آن 1.5 متر می باشد. بر فراز این اتاق از دخمه حفره ای به عرض 1.5 متر و نامحدود قرار دارد.

11-  بر بالای دخمه و بر فراز چهار ستون تعبیه شده هفت نقش کنگره ای تعبیه شده است.

12- در گوشه چپ دخمه رو به بالا روزنه ای مستطیل شکل تعبیه شده تا نور لازم را به اتاق فوقانی بتاباند. طول این روزنه 80 سانتیمتر و عرض آن 70 سانتیمتر می باشد.

13- هنگام ساخت دخمه دو طبقه ای داودختر اتاق تحتانی با اتاق فوقانی راه نداشت و مجزا از هم بودند ولی بنا به عللی در سال های بعد سقف اتاق تحتانی را سوراخ و حفره ای نامنظم به قطر 50 سانتیمتر تعبیه نمودند تا دو دخمه را به هم مرتبط دهند. گوردخمه داودختر در تاریخ 19 آذرماه 1316 هجری شمسی به شماره 299 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و تاکنون هیچگونه مرمتی و امکاناتی که بتوان به داخل این گوردخمه راه یافت انجام نپذیرفته و همچنان در یک غموض پر مفهوم به سر می برد.


 

نوشته شده توسط:   آقای داریوش داوید  

یکشنبه 89 شهریور 21  6:11 عصر
بیمی سفلی- پاتاوه تلخاب علیا -باباادم شوسنی- تنگ اب گردو -تل بندو- شهرک گودرز -جوبال دهنومرکزی- ضامنی -چهارطاق- دهنومقیمی -باباگورین- دنبیلدان- قلمدون- بابامیدان زیرراه -دودک سفلی- منصورابادسفلی- بابامیدان علیا -ده گاه- بالنگان علیا-  جانی اباد -عبدالهی علیا - دزدک سفلی- بابامیدان سفلی- سماک- دورگ اتابک- تل سفید- شیرخوسی سفلی -دهنوسادات-  قلعه مورد -دهنوسادات پائین- دشتک علیا-  اسلام اباد -گره نظراباد سراب سیاه-  جهاداباد- شهنه- سیدحسین بالنگان وسطی- شیخی زیردو-  تنگ سی -کراشوب- اب انجیرسفلی -تیموراباد- میرخیراله- اب انجیرعلیا- حبیب اباددورگ- بخش زیردو اب- چناران- خنگ طاهری- بیدگرد ابگرم- دزدک علیا  تل کهنه- پای تفت جلیل- دورگ مدینه -دوکنارون زیردو- پای تفت گوهرگان- دهنوسادات وسطی- عبدالهی سفلی - گردن قلات تل- سفیدسفلی- سروندان- گوراب رستم -تل سفیدعلیا -شهرک دهنو- قلمدان وسطی- انجیره- کول باکول کوچک- بالومه چاهگاه گرگی- برافتاب زیردو -چشمه بری-  بردکو-ه چهل کره گوراب- یقه سنگر- زوال دلی امین نذر رستم- سه خدابخش زوال -دودک علیا -چهارقاش -تلخ اب خنک پیرسبز- دودک وسطی- حسین ابادرستم -دولت ابادعلیا -ده خلی-ل  شاه جهان احمد -ده گردنه رنگک- دلی بیک کوشک سفلی-  نوگک -نارنجان رستم -سینجاز کوه دول نسه انجیره- سیدشریف شهدا -پوزه سرنا-  پیرشمس- اب سفید- شیرخوسی علیا -خنیمه بالا -اب نارو - کوپن علیا- اشکفتستان -کنگرستان- اکبری - کوپن وسطی- برده خران کوه عنا- مراسخون سفلی- پرزه تنگ گجستان مراسخون علیا- تل پیر- گردنه دلی باریک- خاکک عرب- تنگ محمدصالح -گل گرد- خنیمه پائین -چشمه کناری گوراب -زیرگر -دره موردی گون- فخرمکان- دشتک سفلی -مله خیکنده -کوپن سفلی- دلی قائدشفیع -مله کنگون
 

نوشته شده توسط:   آقای داریوش داوید  

یکشنبه 89 شهریور 21  6:2 عصر

شهرستان رستم: این شهرستان با مرکزیت شهر مصیری به فاصله 13 کیلومتری شمال غربی شهر نورآباد قرار دارد و جاده شیراز – اهواز به طول 40 کیلومتر در داخل آن می گذرد .شهرستان رستم دارای پستی و بلندیهای موضعی بسیار است که از جهت شرق به غرب کاهش می یابد.این شهرستان از دو منطقه جلگه ای به نام های رستم یک و دو و یک منطقه کوهستانی به نام پشتکوه تشکیل شده است.. 1


پس از عبور از پل فهلیان اراضی وسیع رستم یک نمودار می گردد و به حدود یخه سنگر محدود می شود، و پس از گذشتن از یخه سنگر ، دشت وسیع رستم دو ، آغاز و تا حدود پل پرین ادامه می یابد.زمین های شهرستان رستم فرم کاسه مانندی به خود گرفته و در شهرستان رستم دو به صورت باتلاق های دایمی در آمده است و اراضی منطقه تحت تاثیر سه شیب به صورت کاسه ای در آمده است که نقطه خروجی آن قریه عرب ها می باشد. 1- شیب شرقی غربی که از شرق به غرب رو به کاهش بوده و میانگین آن در کل مسیر 35% می باشد. 2- شیب شمالی به مرکز دشت که از دامنه کوه های دزدک و بالگون شروع شده در نواحی دهنو مقیمی و جانی آباد به حداقل خود می رسد. 3- شیب جنوب به مرکز دشت ارتفاع شهرستان رستم: ارتفاع این شهرستان از سطح دریا حدود 1000 متر بوده و فراز و نشیب های موجود ، در قالب تپه ها و ماهورها سبب گردیده که شرایط اقلیمی خاصی در شهرستان رستم به وجود آید. شرایط اقلیمی: با استفاده از دو ایستگاه هواشناسی کارخانه قند واقع در ممسنی و ایستگاه هواشناسی شهرستان ممسنی واقع در نورآباد و تجزیه تحلیل داده های جوی ، به این نتیجه می رسیم که شهرستان رستم دارای آب و هوای نیمه خشکsemi-arid در تابستان گرم و خشک و در زمستان مرطوب و معتدل می باشد.درجه حرارت تابستان تا 64 درجه بالای صفر نیز می رسدو درجه حرارت در زمستان به ندرت تا 3 درجه سانتی گراد زیر صفر پایین می آید.با آن که سرد ترین ماه سال دیماه است به طور متوسط درجه حرارت آن حدود 6 درجه سانتی گراد می باشد ولی امکان یخبندان از آذر تا اسفند ماه همیشه وجود دارد.فصل بارندگی از اوایل آبان آغاز و تا آخر اردیبهشت ادامه دارد و میزان بارندگی بین300 تا 950 میلی متر در سال متغیر است.نزول برف در منطقه ی جلگه ای به ندرت اتفاق می افتد و تجزیه و تحلیل آمار روزانه درجه حرارت ایستگاه هواشناسی کارخانه قند نشان می دهد که بیشتر روز های یخبندان در دیماه اتفاق می افتد و به طور متوسط هر سال در این ماه 4 بار درجه حرارت به زیر صفر می رسد. رطوبت نسبی: بر اساس اطلاعات کسب شده از دو ایستگاه نور آباد ممسنی و کارخانه قند حداکثر رطوبت نسبی در بهمن ماه در حدود 70% و حد اقل آن که در تیر ماه است حدود 23% می باشد. منابع آب: با وجود چشمه های متعدد در این دشت به علت وجود توپوگرافی تا مناسب، کشاورزان بیشتر از آب زیر زمینی (چاه ها ) استفاده می کنند.چشمه های:سراب سیاه – شاه نشین و منصور آباد با آب دهی 650 لیتر در ثانیه و همچنین چشمه های دهنو مرکزی – دزدک و سایر چشمه های فصلی پس از وارد شدن به زهکش صولک – که خود تا فروردین دارای مقدار زیادی آب است – وارد باتلاق می شود.در انتهای غربی منطقه در نزدیکی قریه خاکک عرب ها آب های جمع آوری شده در باتلاق به صورت رودخانه کوچکی از منطقه خارج و پس از آبگیری از دو کانال اکبری و کوپن (تنگ شیب ) و پس از جمع آوری در کانال دیگر به رودخانه تنگ شیب وارد می شود.این رودخانه که در جهت شمال به جنوب حرکت می کنداز به هم پیوستن با رودخانه فهلیان رودخانه زهره را تشکیل می دهد.از اندازه گیری مقدار آبی که از منطقه غرب دهنو خارج می گرددنتایج ذیل حاصل گردیده است: 1- قبل از بهره برداری دو کانال ، اکبری و کوپن ماکزیمم در فروردین 6230 لیتر در ثانیه و مینیمم در مهرماه 4470 لیتر در ثانیه بوده است. 2- دبی رودخانه کوپن بعد از آبگیری دو کانال و کوپن در فروردین 7125 لیتر در ثانیه و در مهر ماه 6675 لیتر در ثانیه می باشد و همچنین از تیر ماه به بعد دبی آب رودخانه به علت بهره برداری به منظور کشت برنج سریعا کاهش پیدا می کند.چشمه سراب سیاه 650 لیتر در ثانیه ((دبی)) داشته و در قسمت های پایین تر از مظهر چشمه به علت وجود زه آب در طول مسیر میزان آن به حدود 2 متر مکعب در ثانیه می رسد. وضعیت زمین شناسی: شهرستان رستم در حدود چین خوردگی زاگرس قرار گرفته و از رسو بگذاری دریای تتیس حاصل شده است.در این شهرستان جنبش های کوه زایی به صورت ناودیس ها و طاقدیس های متعدد موازی و یا ممتد مشاهده می شود رسوبات دوران سوم نیز در این شهرستان گسترش وسیعی داشته و آهک های ایوسن و الیگوسن و میوسن در سطح ارتفاعات طبقات آهکی کرتاسه در مرکز آنتی کلینال های گسسته نمودار گردیده اند. جنبش های دریایی موجب پر شدن ناودیس ها توسط رسوبات مارنی و گچی میوسن و تشکیلات کلنگلو مرای بختیاری شده است و روی این رسوبات را آبرفت ها گرفته اند. سن تشکیلات تشکیل دهنده: 1- از دوران دوم آهک های کرتاسه که آهک های سیاه رنگین هستندو دارای درز و شکاف متعدد می باشند از زیر طبقات ایوسن و الیگوسن بیرون زده و در دشت دهنو گسترش فراوانی دارد وجود شکاف های غار مانند منبع عظیمی تشکیل و تجمع آب های نفوذی بوده و موجبات تغذیه دشت دهنو به صورت چشمه سراب سیاه را فراهم ساخته است. 2- از بین رسوبات دوران سوم در شهرستان می توان تشکیلات مارنی مربوط به ایوسن فوقانی و آهک های کرم رنگ نومولیت دار ایوسن تحتانی را نام برد که اهمیتی از نظر ذخیره سازی و تغذیه منابع آب زیر زمینی ندارد. همچنین آهک های زرد رنگ و تا حدی ریز مربوط به تشکیلات اولیگوسن و میوسن در دو طرف رودخانه فهلیان و گودرز بر روی آهک های ایوسن مشاهده می شود. 3- آبرفت های دوران چهارم را که به وسیله ی ارتفاعات آهکی کرتاسه و ایوسن محصور هستند در این منطقه می توان به دو دسته تقسیم کرد. الف – آبرفت قسمت غربی بیشتر رسوبات دانه ریز و گل و لای می باشدو ب – عمق آبرفت از شمال به جنوب و شرق به طرف غرب و جنوب غربی رو به افزایش است و گاهی به 100 متری می رسد، سنگ کف آبرفتی دهنورامارن های میوسن و کنگلومرای بختیاری تشکیل داده است. حاصلخیزی خاک : با توجه به این که حاصلخیزی خاک بستگی به عوامل متعددی از قبیل آب و هوا خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی دارد و این فاکتور همیشه به صورت کیفیتی نسبی مورد مطالعه قرار می گیرد می توان گفت خاک های کم عمق و درشت دانه مناطق شیب دار و دامنه ای ، دارای حاصلخیزی کمتری نسبت به خاک های ریز دانه دشت است که دارای عمق زیاد و شرایط نا مناسبی هستند.دشت نیز خاک های دور از باتلاق نسبت به خاک های کناره از حاصلخیزی بیشتری برخوردار هستند به طور کلی اراضی دشت رستم یک و دهنو سادات -دهنو مقیمی دارای حاصلخیزی حد اکثر و اراضی روستا های تنگ طاهری – منصور آباد – سراب سیاه و خاکک عرب ها به علت شیب تند و سنگ ریزه و عمق کم خاک و سایر اراضی به علت نزدیک بودن به نواحی باتلاقی دارای حاصلخیزی پایین تری هستند. منابع خاک : با توجه به توپوگرافی ( شکل ظاهری ) زمین آب و هوا و خصوصیات خاک ها من جمله رنگ – بافت – ساختمان تمرکز آهک و نتایج آزمایشگاهی سه نوع خاک به شرح زیر در شهرستان رستم تشخیص داده شده است : 1- خاک قهوه ای (brown soil) که دارای تکامل پروفیلی با ساختمان نسبتا قوی و کمی آهک می باشد. 2- خاک ها ی آبرفتی (alltivial soil) که در نیمرخ آن تکامل قابل ملاحظه ای مشاهده نشده و دارای زهکشی مناسب و بافتی سنی رسی می باشد. 3- خاک چمنی مرطوب (humic clay soil) که دارای زهکشی بسیار ضعیف بوده و تحت تاثیر آب های زیر زمینی و در قسمت های گود منطقه تشکیل شده است. مشخصات خاک : رنگ این خاک قهوه ای متمایل به خاکستری بافت رسی و شنی سیلت دار سبک که بر روی طبقه ای با بافت رس و شنی فشرده و به رنگ قهوه ای متمایل به زرد قرار گرفته حدود 17 درصد اراضی دهنو را از این نوع خاک تشکیل می دهد.تا عمق 27 سانتی متری دارای ساختمان مکعبی و ph برابر با 7/4 می باشد.قابلیت هدایت الکتریکی 1/4 میلی موس به cm3 است در عمق 27 تا 62 سانتی متری ساختمان فشرده و برابر با 7/9 و هدایت الکتریکی 28 میلی موس بر cm3 به همراه 3% سنگ ریزه از عمق 62 تا 12 یانتی متری دارای بافت شنی رسی سیلت دار و رنگ قهوه ای متمایل به زرد تیره (در حالت مرطوب ) ساختمان فشرده و همچنین دارای مقداری آهک و 15 درصد سنگ ریزه است سایر مشخصات: دارای شیب متوسط و مقدار کمی پستی و بلندی ، زهکشی طبیعی مناسب ، کمی فرسایش آبی در آن مشاهده می شود. گیاهان بومی در این نوع خاک : کنار- مورد – خارسه – و گیایان خانواده گرامینه – از این خاک به منظور کشت دیم گندم استفاده می شود. مشخصات خاک : (brown doil) تحت عنوان خاک مقیمی بسته بندی شده است و از انواع خاک های مقیمی برون است که دارای مشخصات ریز می باشد : خاکی است خیلی عمیق (گاهی به بیش از 120 سانتی متر می رسد ) به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری تا قهوه ای و بافت رسی و شنی سیلت دار که بر روی طبقه ای با رنگ قهوه ای مایل به زرد و بافت رسی شنی سیلت دار تا رسی سیلت دار و ساختمانی مکعبی و مقدار کمی پودر و ذرات سخت شده آهک قرار گرفته است این خاک تقریبا 23% از خاک های شهرستان را تشکیل می دهد ، در عمق 30 تا 50 سانتی متر ، مشخصات این خاک به شرح ذیل است.رنگ در حالت مرطوب قهوه ای مایل به زرد تیره بافت رسی شنی سیلت دار (silty clay loam) ساختمان مکعبی گوشه دار دارای کمی ریشه و میسیلیوم قارچ ph=7/7 و هدایت الکتریکی 31% میلی موس بر cm3 از عمق 50 تا 80 سانتی متری مشخصات خاک به شرح ذیل است: رنگ در حالت مرطوب قهوه ای متمایل به زرد تیره – بافت خاک رسی شنی loam – clay ساختمان مکعبی گوشه دار با پایداری سخت در حالت مرطوب ph=7/6 و هدایت الکتریکی برابر با 33% میلی موس بر سانتی متر مکعب است. منابع آب : از منابع سطحی مورد استفاده در این شهرستان می توان رودخانه فهلیان و رودخانه تنگ شیب را نام برد متنابهی از این زمین ها به علت عدم وجود آب کافی لم یزرع باقی مانده است زمین های این شهرستان عمدتا اختصاص به کشت برنج و گندم و سایر محصولات زراعتی را دارد. دشت رستم (2) این منطقه آبرفتی از طرف مشرق به یخه سنگر و از طرف شمال به ارتفاعات آهکی منصور آباد دهنو و حسین آباد از مغرب ارتفاعات مراسخون و از طرف جنوب به ارتفاعات روستای عرب خاکک و کوه دلو (کوه دول) و کوپن محدود می گردد.این دشت در 30 کیلومتری شمال غربی نور آباد قرار دارد و کشاورزی در آن از رونق خوبی برخوردار است اما از تمام امکانات آن استفاده نمی شود.بخشی از این زمین ها توسط چاه و بخشی به وسیله ی رودخانه سرآسیاب (سروسه) آبیاری می شود و مازاد آب این رودخانه به هدر می رود. دشت زیردو : این دشت از آبرفت رودخانه فهلیان به وجود آمده و در حدود 10 کیلومتری غرب فهلیان قرار دارد.این دشت به علت عدم آب کافی باز دهی کشاورزی در آن کم است. رودخانه ها و چشمه ها : 1- رودخانه فهلیان از ترکیب دو رشته شور و شیرین به وجود آمده است که رشته شور از منطقه دشمن زیاری و از ترکیب چند رشته به وجود می آید که به علت داشتن ترکیبات نمکی شور و در طول مسیر زمین های قابل کشت را مشروب می کند البته به علت کوهستانی بودن مسیر زمین های مسطحی برای کشت وجود ندارد و مجموعا قابل توجه می باشد و اما در مورد شاخه شیرین این رودخانه که از کوه های مرتفع منطقه جاوید سرچشمه گرفته و در طول مسیر حدود 2000 هکتار زمین را مشروب می کند.این دو شاخه در محل سرآسیاب جاوید به هم ملحق می شوند و تشکیل رودخانه فهلیان را می دهند که در زیر این رودخانه زمین های فراوانی وجود دارد که سالانه بخشی از آن ها به وسیله ی این رودخانه آبیاری می شود آبیاری از این رودخانه به صورت انهار دستی است و امکان استفاده از کل آب مقدور نمی باشد و پرت آب و تبخیر و نفوذ در کف رودخانه بسیار است و همچنین به علت نبودن کانال های استاندارد و تقسیم و توزیع آب بسیار مشکل و اختلاف بر انگیز می باشد.حد اکثر آب دهی رود خانه در سال های پر باران حدود 9 متر مکعب و در سال های کم باران حدود 3 متر مکعب و به عبارتی به میزان شش هزار تا بیست هزار هکتار زمین را می توان زیر کشت محصولاتی نظیر گندم و جو و حبوبات به غیر از برنج کاری و سایر کشت هایی که نیاز به آب زیاد و دایم دارند برد.قابل به ذکر است که زمین به اندازه کافی وجود دارد. 2- رودخانه تنگ شیو (پرین) : که از شمال غرب ممسنی و حد فاصل منطقه استان کهگلویه و بویر احمد سرچشمه می گیرد و در طول مسیر برخی از زمین های واقع در حاشیه ی رودخانه را مشروب می کند و وارد رستم دو می شود که بخشی از آن به طریقه ی سنتی قابل استحصال است استفاده و بقیه در بستر رودخانه نفوذ و نهایتا وارد رودخانه فهلیان و از طریق به زهره ملحق می شود . آب دهی این رودخانه حدود 2 تا 3 متر مکعب در ثانیه می باشد که با توجه به ملحق شدن رودخانه سرآب سیاه کوپن به این رودخانه ، ایتگاه تنگ بریم آب دهی رودخانه را حدود 10 متر مکعب نشان می دهد. 3- رود خانه سراب سیاه کوپن معروف به (کره سیاه) از کوهپایه های آهکی شمال شرق روستای حسین آباد سرچشمه و آب دهی آن حدود 6 تا 7 متر مکعب در ثانیه است و بخشی از خاک رستم دو را که شامل روستای اکبری و روستای کوپن علیا و سفلی می باشد آبیاری می کند اگر این چشمه کانالیزه و به طریق اصولی مورد استفاده قرار گیرد دست کمی از رودخانه فهلیان ندارد و هزینه ی کانال کشی آن بسیار آسان تر و کم هزینه تر می باشد. 4- رودخانه سولک sovlak (سروکره). این رودخانه کوچک و از کوه گوراب (یکی از روستا های شهرستان رستم) سرچشمه می گیرد و پس از مشروب نمودن بخشی از زمین های زراعتی رستم یک در نزدیکی 3 تلان رستم به رودخانه فهلیان می ریزد.


 
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
 
سه شنبه 100 فروردین 24
امروز:   2 بازدید
دیروز:   4  بازدید
فهرست
آشنایی با من
لوگوی خودم
دهیاری حسین آباد رستم
اوقات شرعی
آرشیو
اشتراک
 
طراح قالب
www.parsiblog.com